Andre muligheder for at gå i skole

Når man er i udlandet, så er der ikke kun en måde, at gå i skole på. I udlandet er der mange steder, fokus på andre, og mere internationale måder, at gå i skole på. Det vil også sige, at når man kommer som en person ude fra, der ikke er lokalt indfødt, så har man også mulighed for at indgå i skolesystemet. Hvis man ikke vil gå i en almindelige folkeskole, så kan man i stedet for komme på en international skole.

Gå sammen med andre udlændinge

På den måde bliver man også sat sammen med andre, som er i samme båd som en selv. Det vil sige folk, som også kommer ude fra, og skal prøve og skabe sig en tilværelse i det pågældende land. For mange kan det være en god måde, at udvide sit netværk på på samme tid. Fordi man møder andre, som står over for de samme udfordringer.