Det nye køkkenTrænger dit køkken også til at blive skiftet ud, men synes du ikke lige du har lyst til at pløje de mange køkkenbutikker igennem, så er der rigtig mange andre muligheder for inspiration. Du kan starte med at gå på nettet. Her ligger der tilgængelig materialer i form at billeder og salgsopstillinger med mere. På den måde kan du skære alt overflødigt fra og gå direkte til den leverandør, der har det køkken du drømmer om. De fleste køkkenleverandørere kan også videreformidle kontakten til håndværkere som de samarbejder med, og som de kan blåstemple. Hvis du følger denne fremgangsmetode, har du gjort dig selv en kæmpe tjeneste i forhold til tidsbesparing, ligesom projektet i højere kommer til at virke overskueligt for dig. Så mangler du blot at tage fat i din bankrådgiver, der forhåbenlig meget gerne vil bidrage til, at du kan få realiseret dine drømme om et lækkert nyt køkken.