Guide til golfregler

Denne guide fokuserer på almindeligt forekommende Regel situationer og forsøger at give en enkel forklaring på disse Regler. Guiden er ikke en erstatning for Golfreglerne, som altid bør konsulteres, når der opstår tvivl. Der henvises til den relevante Regel for yderligere oplysning om de omtalte punkter.

Overordnede punkter
? vis hensyn til andre spillere
? spil i et godt tempo og vær klar til at invitere hurtigere spillende grupper til gennemgang, og
? vis omsorg for banen ved at udglatte i bunkers, genplacere opslåede tørv og reparere boldnedslagsmærker på greenen.
Inden starten på runden anbefales det, at du:
? læser de Lokale Regler på scorekortet og opslagstavlen
? sætter et identifikationsmærke på bolden. Mange spillere spiller med samme mærke, og hvis man ikke kan identificere sin bold, betragtes den som tabt. (Regel 12-2 og 27-1)
? tæller dine køller. Det tilladte maks. er 14 køller. (Regel 4-4)
Under runden:
? bed ikke om råd af andre end din partner (dvs. en spiller på din side) eller jeres caddier. Giv ikke råd til andre end din partner. Du må bede om oplysning om Reglerne, afstande og placering af hazarder, flagstangen, m.m.. (Regel 8-1)
? slå aldrig øvelsesslag under spil af et hul. (Regel 7-2)
? anvend ikke kunstige hjælpemidler eller usædvanligt udstyr, medmindre det specifikt er tilladt ifølge Lokal Regel (Regel 14-3).
Ved slutningen af runden:
? i hulspil, kontroller at resultatet er bekendtgjort.
? i slagspil, kontroller at scorekortet er udfyldt korrekt (herunder underskrevet af dig og din markør), og indlever det til Komiteen hurtigst muligt. (Regel 6-6)

Nu kan du reglerne til golf? Mangler du golfudstyr? Udstyr til golf kan fås hos golfexsperten. Det er billigt udstyr, men fedt golfudstyr.
Klik dig ind på golfexpertens hjemmeside her www.golfexperten.dk